Viktoria

Jan 2019 såldes Viktoria till ES Power, som fr o m 1 feb 2019 är ny ägare till verket.

  X=6481 898 (North)
Y=1236 418 (East)