Ett verk ska resas alldeles intill vattenbrynet  
  Fundamentsbygge  
  Ett verk håller på att demonteras  
 

Informationstavla om generationsskiftet.
Hälften så många verk ska ge fyrdubbel effekt!
27 st 500-600 kW verk byts ut mot 12 st 3 MW verk.

 
  Det är dessa verk som ska ersättas.  
 

Det mesta rivningsarbetet
görs maskinellt och platsen blir helt återställd.
De nedmonterade
tornen ligger på marken.
Det sista ska vara
borta den sista juli 2011.
Foto: Gunnar Britse, (c)
windpowerphotos.se

 
 

Det är den här vindkraftparken vi är delägare i.
Vår andel motsvarar 37,5% av ett verk.
Foto: Gunnar Britse
Näsudden, Gotland 14 december 2011 (c) windpowerphotos.se