Länkar

www.svensk-vindkraft.org

Nord Pool (nordpoolgroup.com)

www.skm.se                               

www.energimyndigheten.se     

www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet   

 

 

 

 

   

 

 

Svensk Vindkraftförening.

Den nordiska elbörsen.

Elcertifikatbörs.

Statens informationskälla på energiområdet.

Import/export el i Norden och Baltikum.