Hur man blir delägare

Delägare kan var och en bli som köper aktier i bolaget.

Gå in på www.alternativa.se , Alternativa Aktiemarknaden

Hur köper man aktier? En handledning.(pdf)