Älvi demonterades sommaren 2011 och avyttrades till en norsk köpare.